Původní knihovna: dietrichsteinská knihovna
Číslo záznamu: DK 445
Hlavní autor:
Název: LIBRORVM ET ORATIONVM DE TVRC: ET CONTRA TVRCAS SCRIPTARVM CATALOGVS ORDINE ALPHABETICO DISPOSITVS.
Nakladatelské údaje: Vídeň, 1576
Rozsah:
fol. 25-81 : papír, jedna ruka ; 30x21 cm
Dedikant:
Rozpis vnitřních částí:
Fol. 25r: Illustrissimo Domino et Heroi Generosis: Dn. Adamo a Dietrichstain, ... Hugo Blotius S. C. Matis Bibliothecarius ... Vienna III. Non. Decemb. anno 1576.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 121
Seuffert, Burkhard: Bibliothek und Archiv auf Schloss Nikolsburg in Mähren vor 1645, Zentralblatt für Bibliothekswesen 42, 1925, s. 256 (údaj o existenci rukopisu přebírá z rukopisu Res gestae gentis Dietrichstainianae (1621), fol. 109v)
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, 54 (4).
Poznámky:
Rukopis se v současné době skládá ze dvou textových jednotek - původní provenienci a z české kořisti pochází pouze katalog H. Blotia.
Záznam rukopisu se nachází ve Vossiově katalogu z roku 1650-1651, vlastní rukopis však neobsahuje pozdější signaturu osobní knihovny královny Kristýny I.
Další exempláře tohoto katalogu turcik se nacházejí v Österreichische Nationalbibliothek, Hugo Blotius je věnoval různým členům habsburského rodu. Rukopis dedikovaný Adamovi z Dietrichsteina je opisem verze určené císaři Rudolfovi II.
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Převazba.
Provenience:
Dedikace Huga Blotia Adamovi z Dietrichsteina (fol. 25r)
Numero 221 Voll. N. P. 1656 Volumen CCXXI Non Petavianum (Signatura osobní knihovny Kristýny I.)
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.746)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Reg.lat.746)
««
Katalog knihovny:
Trvalý odkaz:
Žádný popis.