Původní knihovna: knihovna Pražského hradu
Číslo záznamu: PH 46
Hlavní autor:
Název: Miscellanea polonica.
Typ dokumentu:
rukopis
Literatura:
Katalog över handskrifterna i Kungl. biblioteket i Stockholm skriven omkr. 1650 under ledning av Isaac Vossius, ed. Chr. Callmer, Stockholm 1971, s. 27 (1).
Callmer, Christian: Königin Christina, ihre Bibliothekare und ihre Handschriften: Beiträge zur europäischen Bibliotheksgeschichte, Stockholm 1977, s. 121.
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář - záznam na základě údajů Ch. Callmera]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Exempláře:
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Ott.lat.1147)
Roma : Biblioteca Apostolica Vaticana (Ott.lat.1147)
««
Trvalý odkaz:
Žádný popis.