Původní knihovna: knihovna premonstrátského kláštera (Hradiště)
Číslo záznamu: OlmK 170
Hlavní autor:
Název: Epistolae. Ed: Theodorus Lelius.
Nakladatelské údaje: Venezia : Miscomini, Antonio, post 1476
Rozsah:
Tiskař textu:
Typ dokumentu:
prvotisk
Literatura:
ISTC ih00166000
Wolfgang Undorf: Catalogue of Books Printed in the 15th Century in Swedish Collections I-II, Wiesbaden 2012, num. num. 1923.
Poznámky:
[nezpracovaný exemplář - záznam na základě literatury]
Dřívější majitelé:
Místo původního uložení:
Vazba:
Rubr. dat. 1481, iluminace; Vazbba prkénková pokrytá usní (vepřovice), spony.
Provenience:
Paulus Grinwaldt à Grinwaldt, Abbas huius Monasterij Gradicensis, penes Olomucium, hoc opus emi duobus florenis in gloriam dei et vtilitatem Ecclesie sue Anno salutis 1588 die 22 Mense septembris Manu propria ergo.
Ex libris Monasterij Gradicensis.
Conuentus Gradicensis Catalogo inscriptus no 11
Exempláře:
Stockholm : Kungliga Biblioteket (incunable 527)
Stockholm : Kungliga Biblioteket (incunable 527)
««
Trvalý odkaz:
Popis
Popis jednotky:[nezpracovaný exemplář - záznam na základě literatury]
Fyzický popis: